کسب و کار متوسط

  • تماس صوتی و تصویری
  • تماس همزمان تا 30 کانال
  • ارسال و دریافت فکس
  • ضبط مکالمات
  • دورکاری
  • خط کشوری و نیمه رند
  • و …