سازمان های بزرگ

  • تماس صوتی و تصویری
  • تماس همزمان نامحدود
  • ارسال و دریافت فکس
  • تلفنبانک و پرداخت با تلفن
  • ضبط مکالمات
  • دورکاری
  • سرور های پرقدرت
  • خط کشوری و انتخابی
  • و …