استارت آپی

  • تماس صوتی و تصویری
  • تماس همزمان تا 15 کانال
  • ارسال و دریافت فکس
  • ضبط مکالمات
  • خط استانی و نیمه رند
  • دورکاری
  • و …