شرایط دریافت USSD

جهت دریافت کد USSD بر اساس شخصیت متقاضی مدارک مندرج را تکمیل و ارسال نمایید

 

سازمان ها و مراکز دولتی :

 • درخواست کتبی با مهر و سربرگ سازمانی
 • نامه پروپزال ( دیتیل فنی امکانات و خدمات مورد نیاز )
 • نامه معرفی واسط اداری ( کادر رسمی سازمان ) جهت پیگیری مراحل و ارتباطات آتی

 

شرکت ها و مراکز خصوصی :

 • درخواست کتبی با مهر و سربرگ رسمی شرکت
 • مدارک شرکت نظیر شرکت نامه , اساسنامه و آگهی ثبت و تغییرات
 • نامه پروپزال ( دیتیل فنی امکانات و خدمات مورد نیاز )
 • نامه معرفی واسط اداری ( کادر رسمی شرکت ) جهت پیگیری مراحل و ارتباطات آتی
 • مدارک هویتی واسط ومدیران ارشد و دارای حق امضا

 

اشخاص حقیقی و کسب و کار ها :

 • مدارک احراز کسب و کار ( در صورت وجود )
 • نامه درخواست به همراه پروپزال ( دیتیل فنی امکانات و خدمات مورد نیاز )
 • مدارک هویتی نظیر کارت ملی و شناسنامه

 

مدارک مندرج را تکمیل و از طریق آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر , مشاوره و سفارش سرویس و خدمات هابتل با شماره تلفن 91010286 – 021 تماس حاصل نمایید.