خط خدمات و مشاوره 909

خط خدمات و مشاوره هوشمند


خط خدمات و هوشمند مشاوره با پیش شماره 909 یکی از راهکار های نسل جدید تلفن ثابت می باشد.

این خطوط به صورت خطوط ارزش افزوده فعالیت می کنند و استفاده از این خط برای تماس گیرنده علاوه بر هزینه تماس , هزینه استفاده از خدمات نیز شامل میگردد.

برای مثال شرکت یا موسسه ای از این خط هوشمند برای راه اندازی سیستم مشاوره تلفنی خود استفاده می نماید , تماس گیرنده برای هر بار تماس یا هر دقیقه تماس ( قابل تعریف توسط سازمان یا موسسه سرویس دهنده ) هزینه ای را مازاد بر هزینه تماس بر روی قبض تلفن خود پرداخت خواهد نمود.

این خطوط به سازمان ها , موسسات و آموزشگاه ها و … ارایه میگردد.

نحوه پرداخت درامد ارزش افزوده این خطوط بر اساس نظر کارشناس به صورت 40-60 , 30-70 و 80-20 ( 80 درصد برای ارایه دهنده خدمات و 20 درصد سرویس دهندده تلفن ) می باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر , مشاوره و سفارش سرویس و خدمات هابتل با شماره تلفن 91010286 – 021 تماس حاصل نمایید.